מחקר

הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב מהווה יחידה מחקרית. הגן מספק שרותים לחוקרי המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, כמו גם לחוקרים ממחלקות או פקולטות אחרות ולחוקרים מאוניברסיטאות שונות בישראל. בגן הבוטני ניתן למצוא מינים רבים של צמחים שיכולים להוות מושאי מחקר בוטני.

בגן הבוטני שטחי מחקר, חממות ובתי צמיחה בהם מתנהלים ניסויים וגדלים צמחים המשמשים למחקר.

מחקרים בגן הבוטני

 

.