ד"ר אסף דיסטלפלד

המחקר במעבדתי עוסק בשיפור איכות החיטה ויבולה ע"י איתור גנים מרכזיים המשפיעים על תכונות אלו. עבודת המחקר כוללת פיתוח של חומר צמחי חדשני המבוסס על הכלאות בין אם החיטה לחיטה תרבותית. הצמחים נבחנים בניסויי שדה שחלקם נערכים בגן הבוטני. מהשדה, הנתונים עוברים השוואה למאפיינים המולקולאריים של החומר הצמחי שנבדקים במעבדה שנמצאת במכון לחקר הדגניים של אוניברסיטת ת"א. בצורה זו נחקרים המנגנונים שאחראים על מחזור החיים של החיטה ומשפיעים על זמן פריחתה, קצב ההזדקנות והתפתחות הגרגר ותכונות יבול ואיכות הגרגר.

לאתר הבית האישי