פרופ' מרסלו שטרנברג

תחומי מחקר:

אקולוגיה של צמחים, השפעת פעילות אדם על חברות צמחים טבעיות. תחומי הידע בהם המחקרים עוסקים הם אקולוגיה של חברות צמחים, אקולוגיה של אוכלוסיות, אקולוגיה אבולוציונית ותפקוד מערכות אקולוגיות. עבודה בשנים האחרונות כללה מחקרים בפרוק חומרים אורגניים בקרקע, דינמיקה של בנק זרעים בקרקע, תגובות אקולוגיות של חברות לשינויי אקלים, התפתחות שרשים והשפעתם על הצלחת פלישה של צמחים, ביולוגיה של צמחים פולשים, השפעות רעיה ושריפה על מגוון מינים, התחדשות חורש ויער אחרי שריפה. 

לאתר הבית האישי