מחקרים בגן הבוטני

1. אבולוציה של צמחים חד-שנתיים תחת שינוי אקלים מהיר: הבדלים בקצבי נביטה / איריס אביעזר, פרופ' דניאל חיימוביץ וד"ר יובל ספיר (אוניברסיטת תל אביב) - תקציר

2. ספציאציה אקולוגית ומחסומים לרבייה באירוסי ההיכל / גיל ירדני, מריאנה שיפרין וד"ר יובל ספיר (אוניברסיטת תל אביב) - תקציר

3. שימוש בשונות גנטית לבניית מקלט גנטי לאירוס הדור  / ד"ר חגי שמש, פרופ' יוחאי כרמל (טכניון) וד"ר יובל ספיר (אוניברסיטת תל אביב) – תקציר

4. תרדמת זרעים ויחסי זוויגים בחומעת האוירון  / נעמה דובינר, ד"ר איילת שוסטר (סמינר הקיבוצים), אורי אייל וד"ר יובל ספיר (אוניברסיטת תל אביב) – תקציר

5. השפעות מועד הזריעה ורמת ההזנה על יבול של בן-חילף טף / מטיקו תשלה (הגן הבוטני אוניברסיטת תל אביב) – תקציר

6. נזמית לופתת ונמלת הקציר – הפצה תלוית כשירות? - סיוע לחוקרים ולתלמידי מחקר של מוסד להשכלה גבוהה במחקרים יישומיים או מדעיים / אייל זינגר, אריאל גייכמן, אליה רובי, פרופ' ניר אוהד וד"ר לילך הדני (אוניברסיטת תל אביב) – תקציר

7. מעבר חומרי הזנה וגנים להגדלת פרודוקטיביות חיטה  / ד"ר אסף דיסטלפלד (אוניברסיטת תל אביב) – תקציר

8. כנפון צהוב (Verbesina encelioides): השוואה בין תכונות חיים של אוכלוסיות מקור (ארגנטינה) ואוכלוסיות פולשות (ישראל) / פרופ' מרסלו שטרנברג (אוניברסיטת תל אביב) – תקציר

9. הבנת הקשר בין הנוף למערכת השורשים באמצעות מחזורי הפחמן והחנקן בעצי יער טרופיים  / ד"ר ז'וזה גרינצוייג וישראל אורן, הפקולטה לחקלאות, האונ' העברית – תקציר

10. התפתחות שורשי אגירה בבטטה / פרופ' עמרם אשל, (אוניברסיטת תל אביב) וד"ר נורית פירון (מנהל המחקר החקלאי) – תקציר

11. אפיון ארכיטקטורת השורשים של מיני ירקות / פרופ' עמרם אשל וד"ר צ'ינגיז אלקפרוב (אוניברסיטת תל אביב) – תקציר

12. ניצול האלופיטים כמקור לביומאסה למטרות ייצור אנרגיה / פרופ' עמרם אשל, ד"ר צ'ינגיז אלקפרוב ופרופ' אביה זילברשטיין (אוניברסיטת תל אביב) – תקציר

13. סיוע לחוקרים ולתלמידי מחקר של מוסד להשכלה גבוהה המסייעים בעבודות חקר עם נוער: עבודת חקר (אקוטופ) של תלמידי בי"ס עירוני י"ב יפו על השפעת מינים פולשים על נביטת צמחי בר / בהדרכת מרב לבל (קמפוס טבע) – תקציר

14. הצלת אירוס הארגמן/ ד"ר יובל ספיר (אוניברסיטת תל אביב) – תקציר