אור-ליל הר-אדום

אחראית תחום מאגר מידע ומיפוי

השכלה:

2008 – 12/2010 

לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) – במסלול לאקולוגיה ואיכות הסביבה, במחלקה למדעי הצמח, אוניברסיטת תל-אביב. נושא העבודה: "האם יערות אורנים נטע אדם הם בעלי יכולת חידוש עצמי לאחר שריפות? מבט מזווית  תנאי סביבה ומבנה חברות צומח". פרישה מהלימודים לאחר שנתיים, ללא קבלת תעודה.

2005 – 2007      

תואר שני (M.Sc.) - במסלול לאקולוגיה ואיכות הסביבה, במחלקה למדעי הצמח, אוניברסיטת תל-אביב. נושא עבודת הגמר: "הקשר בין מינים פולשים ושינויי אקלים – גישה ניסויית לאורך גרדיאנט אקלימי בישראל".

2002 – 2005      

תואר ראשון (B.Sc.) – במסלול ביולוגיה מורחב, בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל -אביב.

_ _ _ _

קורות חיים