פרופ' עמרם אשל

תחומי מחקר:

אקופיזיולוגיה של צמחים, מבנה ותפקוד של מערכות שרשים, אקולוגיה של צמחים, אגרו-אקולוגיה.

עורך מדעי של אתר "צמח השדה"

אתר אישי