השפעת מינים פולשים על נביטת צמחי בר

בהדרכת מרב לבל, קמפוס טבע

בעבודה זו נבחנה השאלה האם לצמח פולש יתרון תחרותי כבר בשלב הנביטה על הצומח בסביבה המקומית. לצורך מענה על שאלה זו הוקמו שני ניסויי בחממה הבוחנים את: א. השפעת הצמח הפולש דושן שעיר (Bidens pilosa) על נביטה של עוקצר מצוי (Brachypodium distachyon).  ב. השפעת הקרקע בבית הגידול על התחרות בין טיונית החולות (Heterotheca subaxillaris) ותלתן ארץ-ישראלי (Trifolium palaestinum).