ניצול האלופיטים כמקור לביומאסה למטרות ייצור אנרגיה 

פרופ' עמרם אשל, ד"ר צ'ינגיז אלקפרוב ופרופ' אביה זילברשטיין - המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב

מטרת המחקר הנוכחי היא לפתח שיטות לגידול צמחים במשטחים לא חקלאיים ובהשקיה במים מליחים למטרות הפקת אנרגיה ממקור מתחדש. לצורך כך הוקמו בגן הבוטני שני אוספים של מיני צמחים עמידים למלח, צמחים אלו משמשים לניסויים. האוסף הראשון כולל קווים של מיני אשל והאוסף השני כולל צמחים מהמין חלבלוב האצבעות (Euphorbia tirucalli).