המעבדה לחקר השרשים

המעבדה לחקר השורשים ע"ש שרה רסין היא מתקן הגידול האירופוני היחיד בעולם. הצמחים גדלים במעבדה זאת כאשר שורשיהם מצויים בתא חשוך בעוד ההשקייה וההזנה שלהם נעשית באמצעות ריסוס עדין של תמיסה פעם בשלוש דקות. הרכב התמיסה המרוססת, הטמפרטורה שלה, משך ההתזה ותכיפות ההתזה מבוקרים. תאי השורשים במעבדה זאת הם במימדים המאפשרים התפתחות ללא הפרעה של מערכות שורשים שלמות (לעומק של 6 מ') במשך כל מחזור חיי הצמחים. אין בעולם עוד מערכת ניסוי מבוקרת המאפשרת זאת. היות ואין כל צורך לעקור את השורשים מהקרקע, ניתן לחזור ולמדוד את אותם השורשים ללא חשש לשגיאה. נכון שהתנאים במעבדה זאת אינם דומים לתנאים בקרקע, אך היא משמשת להערכה השוואתית של פוטנציאל הצמיחה של שורשי הצמחים הנבדקים.

מעבדת השורשים – National Geographic

From America to the Holy Land / Marcelo Sternberg