אפיון ארכיטקטורת השורשים של מיני ירקות

פרופ' עמרם אשל וד"ר צ'ינגיז אלקפרוב - המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב

מספר גנוטיפים שונים של מיני ירקות נבחנו במספר מחזורי גידול בבית השורשים בגן הבוטני, במטרה לאפיין את ארכיטקטורת השורשים. נמצא כי קיימת שונות רבה בין ובתוך המינים בתכונות מורפולוגיות ייחודיות שנצפו.