התפתחות שורשי אגירה בבטטה 

פרופ' עמרם אשל (המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב) וד"ר נורית פירון (מנהל המחקר החקלאי)

בטטה הוא אחד מגידולי השורש הנפוצים. לטובת מעקב מפורט אחר ההתמיינות וההתפתחות של שורשי האגירה במספר זנים של בטטה נעשה כיול של מערכת גידול לבטטה במעבדת השורשים ע"ש שרה רסין בגן הבוטני. בניסוי נבחנת ההשפעה של הזנה בתמיסות שונות.