הבנת הקשר בין הנוף למערכת השורשים באמצעות מחזורי הפחמן והחנקן בעצי יער טרופיים

ד"ר ז'וזה גרינצוייג וישראל אורן – הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית

מטרת המחקר היא לחשוף את המנגנונים העומדים בבסיס יחסי הגומלין בין הנוף לשורשים, לקבוע את מידת ההשפעה של עצמת המקור (החופה) על פעילות המבלע (שורשים) ולהיפך, כמו גם לכמת את מאזן הפחמן בעצי יער טרופיים ולקבוע את הקשר בין מחזורי הפחמן והחנקן בעצים אלו. לצורך כך עצי יער טרופיים צעירים יגודלו בבית השורשים בגן הבוטני (אשר מהווה מתקן אירופוניקה ייחודי מסוגו בעולם).