כנפון צהוב (Verbesina encelioides): השוואה בין תכונות חיים של אוכלוסיות מקור (ארגנטינה) ואוכלוסיות פולשות (ישראל) 

פרופ' מרסלו שטרנברג - המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב

האם יש תכונות חיים משותפות לכלל המינים הפולשים? עבודה זו משוואה בין תכונות החיים של צמחי כנפון (Verbesina encelioides) שמקורם מארגנטינה עם אוכלוסיות פולשות של מין זה בישראל. לצורך כך פרטים של צמחי כנפון ארגנטינאים גודלו לצד פרטים של צמחים ישראליים בבית רשת ובבית השורשים בגן הבוטני. אחד ההבדלים הבולטים שנמצאו בעבודה זו הוא אורך השורש הגדול פי שתיים אצל האוכלוסיות הפולשות בישראל.