נזמית לופתת ונמלת הקציר – הפצה תלוית כשירות? 

אייל זינגר, אריאל גייכמן, אליה רובי, פרופ' ניר אוהד וד"ר לילך הדני - המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב

מודלים תיאורטיים מצביעים על כך שצמחים אשר ניחנו בפלסטיות פנוטיפית בתכונות ההפצה שלהם ואשר מתפתחים תחת עקה יהיו בעלי נטייה חזקה יותר להפיץ את זרעיהם. הצמח ניזמית לופתת (Lamium amplexicaule) שימש לבחינת התיאוריה הזו על ידי הנבטה של הזרעים במעבדה תחת עקת מלח. הצמחים שהונבטו גודלו בחלקה פתוחה בגן הבוטני, כך שניתן היה לעקוב אחר התפתחות הפרחים ולזהות את נמלת הקציר כמפיצה עיקרית של מין זה.