השפעות מועד הזריעה ורמת ההזנה על יבול של בן-חילף טֶף

מטיקו תשלה 

בן-חילף טֶף הוא צמח יבול מרכזי בתפריט של יוצאי אתיופיה בישראל. עד כה לא הוכתרו בהצלחה המאמצים לגדלו בישראל. בניסוי שנערך בגן הבוטני נבדקת ההשפעה של שני גורמים על הצלחת הגידול ועל יבול הזרעים של צמח זה.