תרדמת זרעים ויחסי זוויגים בחומעת האוירון 

נעמה דובינר, ד"ר איילת שוסטר (סמינר הקיבוצים), אורי אייל וד"ר יובל ספיר (המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב)

עבודה זו בוחנת האם תכונות הצמח חומעת האווירון (Rumex rothschildianus) מהוות גורם המשפיע על גודל אוכלוסיותיו וסיכויי הישרדותן. הצמח חומעת האווירון הוא מין אנדמי לקרקעות החוליות במישור החוף של ישראל ומצוי בטבע בשתי אוכלוסיות קטנות בלבד. צאצאים של הכלאות בין פרטים מקרבה גנטית משתנה גדלים בגן הבוטני ובאתר טבע נוסף והם ישמשו לבחינת ההשפעה של קרבה גנטית על ייצור הזרעים ואיכותם.