ספציאציה אקולוגית ומחסומים לרבייה באירוסי ההיכל

גיל ירדני, מריאנה שיפרין וד"ר יובל ספיר – המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב

מחקר זה בוחן את ההשפעה של התנאים האקולוגיים והמרחק הגיאוגרפי על יצירת בידוד רבייתי בין ובתוך מינים.  אוכלוסיות של מספר מיני אירוסים מקבוצת אירוסי ההיכל שימשו לכימות של עוצמת המחסום הרביתי על ידי מדידת ההצלחה של הכלאות הנערכות בין ובתוך אוכלוסיות ומינים.