אבולוציה של צמחים חד-שנתיים תחת שינוי אקלים מהיר: הבדלים בקצבי נביטה

איריס אביעזר, פרופ' דניאל חיימוביץ וד"ר יובל ספיר – המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב

מחקר זה בוחן את דרכי ההתמודדות של צומח חד שנתי עם שינויי אקלים. מפל האקלים הטבעי של ישראל מאפשר את לבצע את הניסוי בצורה טבעית ועוקצר מצוי (Brachypodium distachyon) משמש כצמח המודל למחקר. תוצאות המחקר מצביעות על כך שצמחים מסוגלים להתמודד עם שינויי אקלים עתידיים בזכות היכולת לעבור אבולוציה מהירה תחת לחצי סביבה סלקטיביים.