בתת הספר הים-תיכונית

אזורי הספר מצויים בגבול בין האזור הים-תיכוני למדבר. התנאים האקלימיים השוררים בהם טובים יותר מתנאי המדבר אך יובשניים יותר מן התנאים באזור הים-תיכוני. על כן ניתן למצוא בבתת הספר תערובת של צמחים מדבריים, צמחים ים-תיכוניים, וצמחים שגדלים אך ורק ברצועת הביניים הזו. תצורת הצומח נשלטת על ידי בני שיח, גיאופיטים ועשבוניים. להבדיל מהבתה הים-תיכונית, העשויה להתפתח לחורש ים תיכוני עם השנים,  בתצורת צומח זו נדירים מאד העצים. באזורי הספר שבין המזרע לישימון קיימת היסטוריה ארוכת שנים של רעיית צאן אשר הובילה להתפתחותן של התאמות מבניות ופיזיולוגיות מגוונות כנגד רעייה, כגון קוצניות וחומרי ריח המרתיעים את אוכלי העשב. בין המינים הבולטים בחלקה זו ניתן לראות את עכובית הגלגל (Gundelia tournefortii) – צמח רב שנתי קוצני מאוד, שמנגנון הפצת הזרעים שלו מתבסס על ייבוש וניתוק של הגבעול מהשורש ופיזור הזרעים  תוך גלגול הצמח היבש ברוח.  צמח נוסף הוא מרווה ריחנית (Salvia dominica) – בעל עלים אפרפרים ושעירים וריח חזק.