שיחייה

שיחייה (גריגה) היא תצורת צומח אשר מורכבת בעיקר משיחים (ומכאן שמה) ומהווה שלב בטור ההתפתחות הסוקצסיוני של החורש הים תיכוני. בחברה זו שולטים שיחים גבוהים כדוגמת  קידה שעירה (Calicotome villosa), אשחר ארץ-ישראלי (Rhamnus lycioides), שלהבית דביקה (Phlomis viscosa), ומרווה משולשת (Salvia fruticosa), בלוויית בני שיח ומינים עשבוניים. אחד המאפיינים הבולטים של מיני צמחים בחלקה זו היא הקוצניות, תכונה שנועדה להגן עליהם מפני אכילה על ידי בעלי החיים והיא תוצאה של אבולוציה מרובת שנים בנוכחות רעייה.