חורש ים-תיכוני

חלקה זו מוקדשת לתצורת הצומח הנפוצה באזור האקלים  הים תיכוני בישראל. החורש הים-תיכוני מאופיין בצומח צפוף, בשליטת עצים ושיחים גבוהים בעלי עלים קשים וקוצניים (תופעה המכונה סקלרופיליה), תוצאה של אבולוציה רבת שנים בנוכחות בעלי חיים רועים. בתוך החורש נמצא גם מיני מטפסים, ובקרחות בין השיחים נמצא גיאופיטים וצמחים עשבוניים חד-שנתיים אשר יחד יוצרים את המופע הכתמי האופייני. חברת הצומח השלטת בחורש הים-תיכוני בישראל היא חברת אלון מצוי (Quercus calliprinos) ואלה ארץ-ישראלית (Pistacia palaestina). באזורים גשומים יותר או במפנים צפוניים יכול  לגדול חורש ים תיכוני לח, בו מופיעים  עצים ממוצא צפוני.