צומח חוף הים וגבעות החמרה

חלקת צומח חוף הים וגבעות החמרה מייצגת את הצומח של אזור מישור החוף בישראל. בתי גידול אלו הם מהצפופים ומהמאוימים בארצנו בשל צפיפות האוכלוסייה והפיתוח הנמרץ של אזור זה. כתוצאה מכך מינים רבים הגדלים על קרקעות קלות אלו מצויים בסכנת הכחדה. בחלקה זו ניתן להתרשם מהצמחים הגדלים על חוף הים ומסוגלים להתמודד עם הקשיים הסביבתיים: מליחות, צחיחות ותנודתיות רבה של מצע הגידול (דיונות החול). תנאים אלו מזכירים בחלקם את הקשיים עימם מתמודדים צמחי המדבר. בשל כך נמצא דמיון מורפולוגי בין צמחי החוף וצמחי המדבר. מיני צמחים מיוחדים מהם ניתן להתרשם בחלקה הם: אירוס הארגמן (Iris atropurpurea), אזוביון דגול (Lavandula stoechas) וחומעת האווירון (Rumex rothschildianus).