צמחי רעל ומרפא

בפינת צמחי הרעל מרוכזים אותם צמחים המכילים באיבריהם חומרים הגורמים לשינוי לרעה בבריאות האדם. בדרך-כלל נפגעים בני-אדם מצמחים אלה רק לאחר שבלעו כמות רבה של רעלים או שבאו במגע מופרז עימם. במקרים רבים חומרים המשמשים במינון נמוך כתרופות מהווים במינון גבוה חומרי רעל. חומרי הרעל מצויים בכל איברי הצמח או לעיתים רק באחדים מהם. ריכוזם שונה בהתאם לדרגת ההתפתחות של הצמח ובהתאם לתנאי גידולו. המושג "צמחי מרפא ורעל" הוא אפוא מושג נרחב מאוד. צמחי רעל גורמים למגוון רחב של תופעות: הרעלות פנימיות, הנגרמות בעיקר ע"י בליעת חלקי הצמח; אלרגיה, הנגרמת ע"י גרגירי אבקה, או ע"י חלקי צמח אחרים; דלקות עור, הנגרמות כתוצאה ממגע עם צמחים או מרגישות המתפתחת לאחר מגע עם צמחים שונים.

מרבית צמחי המרפא והרעל נמנים על משפחות בודדות: הרדופיים, חלבלוביים, אסקלפיים וסולניים. מעטים נמנים על הפרפרניים, השפתניים או על משפחות אחרות. צמחים אלה מצויים הן בין צמחי הבר המקומיים והן בין צמחי הנוי המיובאים.