כנרת מנביץ'

אחראית תוכן

השכלה:

תואר שני (M.Sc.) - במסלול לאקולוגיה ואיכות הסביבה

המחלקה למדעי הצמח, אוניברסיטת תל-אביב

נושא עבודת הגמר: "השפעות של רעיית בקר על פוריות הקרקע, הרכב הצומח ואיכות המרעה בבתה עשבונית ים-תיכונית"

2010-2014

תואר ראשון (B.Sc.) - מסלול ביולוגיה מורחב

הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל -אביב

2001-2004