אודות הגן

דף מידע גן בוטני (PDF)

ورقة المعلومات (PDF)

 ׁ(PDF)информационный листׁ

הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב הוקם בשנת 1973 ומשמש כמרכז להוראה, למחקר ולמקלט למיני צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה. הגן משתרע על פני כ-34 דונם ובו תצוגה של צומח ארץ ישראל ושכנותיה, ותצוגות של אוספי צמחים מיוחדים מרחבי העולם. הגן משמש כמרכז מחקר והוראה לסגל אוניברסיטת תל אביב ולסטודנטים, כמו גם למוסדות מחקר והשכלה גבוהה אחרים. הגן הבוטני מהווה מרכז חינוכי לאנשי מקצוע, לציבור הרחב ולתלמידי בית ספר, וחושף בפניהם את יפי הטבע ועושר מיני הצמחים, כמו גם תופעות אקולוגיות ואבולוציוניות חשובות.

מגוון המינים המייצג את צומח ארץ ישראל ומבחר המינים מצמחיית העולם הופכים את הגן למוזיאון חי ודינמי של עולם הצומח על היבטיו השונים. בגן מתנהלים מחקרים אקולוגיים ובוטניים שונים, מתפקוד חברות אקולוגיות ועד לגנטיקה של צמחים. בנוסף, הגן משמש כמעבדה לחקר מינים של צמחי בר נדירים ובסכנת הכחדה, ומשמש כגן מקלט לאותם צמחים במטרה לשמר את מגוון המינים של צמחי ישראל.

כיום מצויים בגן כ-3800 מיני צמחים מהארץ ומהעולם.

פעילות הגן הבוטני נתמכת על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, באמצעות מועצת הגנים הבוטניים

Information page (PDF)

информационный лист (PDF)

Tel Aviv University Botanical Garden (est. 1973) is a center for botanical education, research, and conservation of rare and endangered plant species. On area of about 34,000 square meters, exhibition includes native flora of Israel and neighboring countries, as well as collections of plants from around the globe. The diversity of plant species, representing Israel native flora and special ecological groups, make the garden a live and dynamic museum for the various aspects of the plant world. Here, visitors from kindergarten and school kids to elders, from the general public to professionals, can enjoy and learn on the beauty of nature, as well as on ecological phenomena.

The garden acts as an outdoor class for students of Tel Aviv University, and supports researches of university faculty and students. Ecological and botanical studies are held in the garden, from ecosystem functioning to plant genetics. In addition, studies on rare and endangered plants are held in the garden, in order to apply scientific knowledge to conservation of Israel plants.

Today there are approximately 3800 plant species from Israel and the world.