גן מני לצמחי תועלת

בגן מני-אלרן לצמחי תועלת, מוצגים צמחים ממקומות מגוונים בעולם (בעיקר מהאזורים הטרופיים) המשמשים את האדם לצרכיו השונים. בגן זה מצויים גם צמחים אשר מהווים את אבות הבר מהם פותחו גידולים חקלאיים מודרניים.