חדשות הקיץ 2018

.

"חדשות הגנים"  - בשיתוף עם קמפוס טבע

מחקרים, ידיעות ושיתופי פעולה בין הגן הבוטני והגן הזואולוגי

ידיעות וסיפורים על ההתרחשויות בשני גני המחקר של אוניברסיטת תל אביב

חדשות הגנים  קיץ  2018

.

צלמה: יעל אורגד