מפתחים את הגן

הכניסה לגן עוברת פיתוח נרחב והקמה מחדש

רחבת כניסה ושער חדש מוקמים בימים אלו, בעקבות כך נחסמות באופן זמני דרכי הגישה לגן

לכשיושלמו העבודות תפתח הכניסה החדשה אשר תוליך את המבקרים דרך רחבת מוזיאון הטבע אל שבילי הגן הבוטני.

.