צבעוני המדבר

שם עברי: צבעוני המדבר

שם מדעי: Tulipa systola

משפחה: שושניים: Liliaceae

גדל בגן: תצוגת 'קטני ארץ' – ליד בניין המשרדים

צבעוני המדבר באתר צמחיית ישראל; צבעוני המדבר באתר צמח השדה