שום קולמן

שם עברי: שום קולמן

שם מדעי: Allium kollmannianum

משפחה: נרקיסיים (שושניים)  Amaryllidaceae(Liliaceae)

גדל בגן: ערוגת קטני ארץ

מוצא הצמח: אירנו-טורני

שום גבוה באתר צמחיית ישראל; שום גבוה באתר צמח השדה