בוצין אופקי

שם עברי: בוצין אופקי

שם מדעיVerbascum levanticum

משפחה: לועתניים Scrophulariaceae

מוצא הצמח: ים- תיכוני

גדל בגן: חורשת האורנים 

מין על סף איום, הגדל בארץ בכרמל בלבד. מין זה גדל גם בקפריסין, ומעיד, יחד עם מספר מינים נוספים בעלי דגם תפוצה דומה, על קשר ביוגיאוגרפי בין שני האתרים הללו. עוקצי הפרחים של מין זה אופקיים ונוטים בזווית ישרה לעמוד התפרחת, ומכאן שמו. פרחיו נפתחים דווקא לעת ערב, בניגוד למיני בוצין אחרים.