אלה אטלנטית

שם עברי: אלה אטלנטית

שם מדעי: Pistacia atlantica

משפחה: אלתיים Anacardiaceae

גדל בגן:  צומח המדבר

אלה אטלנטית באתר צמחיית ישראל; אלה אטלנטית באתר צמח השדה