אפון קיפח

שם עברי: אפון קיפח

שם מדעי: Pisum elatius

משפחה: פרפרניים Papilionaceae

גדל בגן:  בכל הגן

אפון קיפח באתר צמחיית ישראל; אפון קיפח באתר צמח השדה