אשחר ארץ-ישראלי

שם עברי: אשחר ארץ-ישראלי

שם מדעי: Rhamnus lycioides

משפחה: אשחריים Ramnaceae

גדל בגן:  חורש ים תיכונישיחייה (גריגה)

אשחר ארץ-ישראלי באתר צמחיית ישראל; אשחר ארץ-ישראלי באתר צמח השדה