פשתת החוף

שם עברי: פשתת החוף

שם מדעי: Linum maritimum

משפחה: פשתיים Linaceae

גדל בגן: חלקת הכורכר

פשתת החוף באתר צמחיית ישראל; פשתת החוף באתר צמח השדה