געדה קיפחת

שם עברי: געדה קיפחת

שם מדעי: Teucrium procerum

משפחה: שפתניים Labiatae

גדל בגן: קרקעות כבדות, גבעות החמרה

געדה קיפחת באתר צמחיית ישראל; געדה קיפחת באתר צמח השדה