חומעת האוירון

שם עברי: חומעת האוירון

שם מדעי: Rumex aeroplaniformis

משפחה: ארכוביתיים  Polygonaceae

גדל בגן: צומח חוף הים

חומעת האוירון באתר צמחיית ישראל; חומעת האוירון באתר צמח השדה