זמזומית המדבר

שם עברי: זמזומית המדבר

שם מדעי: Bellevalia desertorum

משפחה: שושניים Liliaceae

גדל בגן: חלקת המדבר

זמזומית המדבר באתר צמחיית ישראל; זמזומית המדבר באתר צמח השדה