משרד החקלאות מייבש את הגנים הבוטניים

קיצוץ בתקציב הגנים הבוטניים בישראל

חדשות הגנים

ספטמבר-אוקטובר 2015

סתיו עכשיו – סיור עם האוצרת

שישי 30 באוקטובר בשעה 09:30

שנה טובה

לוחות שנה בהוצאת הגן הבוטני

חדשות הגנים

יולי/אוגוסט 2015

הכיתה לזכר קהילת דולהינוב

טקס חנוכה

חדשות הגנים

חדשות הגנים – מאי/יוני 2015

הצלת אירוס הארגמן

מחקרים בגן

מטיילים עם הרכבת – עד הגן הבוטני

קטני ארץ

תצוגה חדשה של צמחים קטנים ומיוחדים

...23456...