צלם: יובל ספיר

צלם: יובל ספיר

רכפתן מדברי – נקבה